CO2 effecten van Stedelijk Groen

Stedelijk Groen

Stedelijk groen beïnvloed de klimaatverandering. Wetenschappelijke studies hebben becijferd dat 10% van de koolstof (CO2 )in planten en bodem ligt opgeslagen in stedelijk gebied. Stedelijk groen is daarom een belangrijke sink van broeikasgassen (figuur 1)

stedelijkgroen-1

De hoeveelheid CO2 die netto wordt vastgelegd hangt van diverse aspecten af, zoals het soort beplanting maar ook het beheer dat hiermee samengaat en de toepassing van de geoogste biomassa.

Beheer
Stedelijk groen wordt veel intensiever beheert dan natuurgebieden of landbouwgebieden. Het gebruik van diesel, water en meststoffen leidt tot emissies. Het aanleggen veroorzaakt eenmalig een emissie tgv de werkzaamheden en het verstoren van de bodem. Daarentegen zorgt het intensievere beheer voor hoge opbrengsten en dus vastlegging. Het gunstig plaatsen van bomen geeft een reductie in energiegebruik van gebouwen. Loofbomen geven schaduw in de zomer maar laten zon in de winter door. Coniferen blokkeren winter winden waardoor minder verwarming nodig is.

Toepassing biomassa
Stedelijk groen levert stammen, takken en bladeren. Het gebruik van geoogste producten hoger in de waardepiramde geeft meer toegevoegde waarde en hogere indirecte emissie reducties.

stedelijkgroen-2

Effect
Een strook beplanting van 10m breed langs een weg heeft de potentie om de emissies van 90.000 passerende auto’s te compenseren (figuur 3).

stedelijkgroen-3

Bioclear en COzaak (lokale) helpen overheden, landschapsarchitecten, hoveniers, infrastructuurbeheerders en terreinbeheerders inzicht te krijgen in de CO2-waarde van stedelijk groen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitwerken van strategieën om tot een optimaal beheer van stedelijk groen en gebruik van biomassa te komen.

Tezamen met Ecorridors ontwikkelen willen we een tool ontwikkelen die:
• CO2 vastlegging van diverse groentypes inzichtelijk maakt
• CO2 uitstoot van groenbeheer inzichtelijk maakt
• CO2 effect van het gebruik van geoogste biomassa inzichtelijk maakt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Emiel Elferink
elferink@bioclear.nl
050-5718455
06-14978471