Het doel

header2

 

Voor wie en waarvoor bedoeld

De toegankelijkheid van het gordelvormige Themapark is bedoeld voor gezonde lifestyle en interesse voor natuur, cultuur, sportiviteit en georganiseerde (soms meerdaagse) festivals. Voor dit laatste wordt compensatie verrekend met verdere ontwikkeling van het themapark. Tijdens aankomende zevende wereldtuinbouwtentoonstelling mogen contribuanten voor gehalveerd tarief de Floriade bezoeken. Deze boodschap wordt aan de politiek meegegeven, zodat het 21e eeuw-beleid in nieuwe nuttige ruimtelijke voorbeeldinrichting veranderd, ten behoeve van een gezonde metropool.

 

Politiek en participatie

Een sterke overheid met een politieke koers die op de toekomst gericht is, waarbij ook burgers initiatief nemen is daarvoor nodig. Als beloning voor duurzaam gedrag komt er een concrete oplossing voor leefomgevingskwaliteit, crisis en werkloosheid, ook voor de (Wa)jongeren.

 

Stand van zaken

Binnen de Greenport Aalsmeer werken kwekers uit Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen via de innovatiemotor aan nieuwe groene corebusiness om de leefomgevingskwaliteit in de Metropoolregio te verbeteren en extra biomassa te produceren voor bijvoorbeeld de nieuwe vergister van Schiphol.

In Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen wordt al gezocht naar invulling van openbare ruimte langs wegen en nieuwe parken, om een natuurlijk mechanisme voor verbetering luchtkwaliteit in te richten. Deze plannen kunnen in 2015 gerealiseerd worden, waardoor de topsector Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen en de nieuwe Topsector Groen en Welbehagen dicht bij de bron van herkomst voorbeeldgebieden kunnen laten zien. Nederland heeft moeite om haar wereldfaam op het gebied van innovatie steeds opnieuw te laten gelden, dit voorbeeld kan helpen tegen de crisis en tegelijkertijd economisch positieve gevolgen krijgen, voor de tuinbouw en toeristensector en is uitstekend inpasbaar in de Greendeal C60, Grassen en Gewassen. Flevoland.

De behoefte aan biomassa wordt groter, omdat men van 6%- naar 16% bio-energie wil groeien. Het project is vanaf het begin aangehaakt bij de Energyboard en gaat in 2015 een verdienmodel in kaart brengen. De behoefte aan biomassa is overduidelijk, om de concentratie CO₂ vanuit de lucht in hout om te zetten is 25.000 hectare houtopstanden een realistisch ruimtelijke invulling. Om dit in één decennium te realiseren is wilskracht binnen de samenleving nodig waarvoor de beloning in beeld is.

De Stelling van Amsterdam, de metropoolontwikkeling voor 36 gemeenten en het Nationaal beleid over energie, klimaat en economie passen naadloos in het gebied van project “de Stelling 2.0”

 

Van verleden naar Toekomst

Onze inspanningen geven snel resultaat, het bouwen van de Stelling van Amsterdam van 1874 tot 1915 was pure inspanning voor handarbeiders en het droogleggen van de polders en het maken van de dijken is ook op ingenieuze wijze met molens en gemalen gerealiseerd. Voor onszelf en nieuwe generaties kunnen we iets moois achterlaten, we ontwikkelen een Themapark voor iedereen, wat meer dan 100 jaar mee kan.

Met een keten van partijen een themapark voor Welzijn en Klimaatbevordering organiseren.
De Stelling 2.0 is een concept dat staat voor groene energie, milieu verbetering door sociale ontwikkeling, waar het gaat om verbetering van de luchtkwaliteit, biomassa, biodiversiteit, geluidsoverlast en veiligheid en sociale ontwikkeling als het gaat om creëren betaalde werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en is tevens spin -off door ontwikkeling van educatie en toerisme.

De verhouding CO₂ op aarde is sterk bepalend voor klimaatstabiliteit. Er zit 40% in de Oceanen, 30% in de lucht en 30% in groenvegetatie en bomen. Als er door ontbossing minder in groen opgeslagen kan worden komt er automatisch meer in de lucht. Dit kan weer vastgelegd worden door aangroei. Ook het uitsparen van fossiele brandstof door zonne- wind- en bio-energie geeft klimaatrendement.

In de afgelopen 7 jaar is het concept om grote hoeveelheid extra bos rond metropolen te ontwikkelen verder uitgewerkt en gaat het concept uitgerold worden door middel van de Stelling 2.0 in Amsterdam. Uiteindelijk zal dit een geïntegreerd geheel moeten vormen met de Floriade in 2022.

Een groot deel van de toe te passen bomen- en struikenselectie is door een gezonde kweekevolutie in staat om sneller te groeien, rijker te bloeien en voorzien van behaard blad en –twijgen waardoor fijnstof beter uit de lucht gefilterd kan worden, vooral langs drukke wegen.

Ultrafijn stof veroorzaakt verminderde longfuncties, acute ademnood, astma, longkanker en versterkt de kans op hart- en vaatziekten, enz. De juiste groenaanleg van houtsingels met een doordacht assortiment, dat ook door speciale snoeimethode de juiste doorwaaibaarheidsfactor heeft, is de nieuwe ontwerptrend voor dergelijke gebieden. Bomenrijen langs wegen worden in dit plan voorzien van buigzame onderbeplanting met crashdempende werking, waardoor we ook in de toekomst veel verkeersslachtoffers kunnen besparen.

Na vijf jaar kunnen systematisch grote hoeveelheden biomassa geoogst worden uit dit energieveld, wat een belangrijke toekomstfunctie is van het themapark, jaarlijks komt 60.000 ton voor groene energie beschikbaar. Van stamhout worden delen gezaagd, waarvan parkmeubilair zoals picknick tafels, hekken waarmee avontuurlijke speelplaatsen of trimbanen in het project ingericht worden.