Het project

header-1

 

De balans tussen aarde en een gezonde toekomst

Alle ingelanden en bezoekers van de Metropoolregio Amsterdam verdienen een gezonde leefomgeving om het leven te vieren. Met elkaar starten we de aanleg van een nationaal themapark en verbinden natuur- en recreatiegebieden met kwaliteitscoulissen® voor de balans tussen aarde en een gezonde toekomst. We gaan er voor zorgen dat iedereen 100 m² groen voor een beter klimaat achterlaat. Dit laten we straks aan de rest van de wereld zien, als voorbeeld op de 7e Floriade in 2022. Iedereen kan meedoen en mag straks met een goed verhaal familie vrienden en kennissen uitnodigen in het park “de Stelling 2.0” van alle betrokkenen. Amsterdam wordt hierdoor beter en de mensen gezonder, door meer bewegen en het vieren van het leven in het nieuwe groen.

Met elkaar zorgen we voor een ontwikkelingsmethodiek, waarbij 25.000 hectare rendabel landschap ontstaat en ook ruimte voor gezonde veeteelt met regionale voedselproducten. Ons eten wordt gezonder door het natuurlijk mechanisme en de aarde wordt behoed voor roofbouw en uitputting. We laten eerst voor onszelf en vervolgens voor de volgende generaties een gezonde Metropool na.

 

Een groene Metropool

In Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen wordt nu gezocht naar invulling van openbare ruimte langs wegen en nieuwe parken om een natuurlijk mechanisme voor verbetering luchtkwaliteit in te richten. Deze plannen kunnen in 2015 gerealiseerd worden, waardoor de topsector Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen en de nieuwe Topsector Groen en Welbehagen dicht bij de bron van herkomst voorbeeldgebieden kunnen laten zien. Nederland heeft moeite om haar wereldfaam op het gebied van innovatie steeds opnieuw te laten gelden, dit voorbeeld kan helpen tegen de crisis en tegelijkertijd economisch positieve gevolgen krijgen, voor de tuinbouw en toeristensector en is uitstekend inpasbaar in de Greendeal Grassen en Gewassen.

De behoefte aan biomassa wordt groter, omdat men van 6%- naar 16% bio-energie wil groeien.

 

groene-metropool-amsterdam