Hoe pakken we dit aan

Achtergrond filosofie;
Er is behoefte aan 150.000 hectare extra bos in Nederland, waarvoor in de Metropoolregio Amsterdam ruimte is voor ongeveer 25.000 hectare. Het beoogde gebied heeft nu een basissituatie met hoge grondwaterstand, 6% hogere CO₂-concentratie en vruchtbare bodem, ideaal voor bosareaal met hoge biomassaopbrengst en lucht reinigend vermogen. Dit samengestelde bos met hoge klimaat adaptieve eigenschappen kan bestaande recreatiegebieden vergroten en met elkaar verbinden langs drukke verkeersaders. Bovendien worden wegen veiliger door het crash dempend vermogen van het assortiment en de unieke beheermethode.

Aanleg gebeurd op openbare ruimte, waar nu door maaibeheer faunaverstoring en uitstoot aan de orde is.(zie voorbeeld CO₂-tool) De voorgestelde nieuwe inrichting biedt optimale voordelen voor meer ecologische infrastructuur, biodiversiteit, CO₂-opname, biomassaoogst, lucht filterend effect, geluidsverstrooiing en water- en bodemhuishouding.

Deze win-win situatie geeft aan de bewoners en toeristen van de metropoolregio extra recreatiegebied en voldoet aan de Amsterdamse wens groen dicht bij huis. De leefomgeving in de gehele randstad wordt aantrekkelijker omdat mensen langer en gezonder kunnen leven, gezondheidskosten zullen daardoor sterk afnemen.

Aanpak met daadkracht;
Project de Stelling 2.0 wordt de nieuwe klimaatverdedigingszone voor 2,7 miljoen bewoners. Aantrekkelijk voor toerisme en educatie door de inmiddels 100 jarige Stelling van Amsterdam en de nieuwe groenaanleg van het project in het jonge MRA-gebied Flevoland, waaronder de Floriade en sportcentrum NSL.

Het wordt een bolwerk om het leven te vieren van en voor iedereen. Snelle realisatie geeft al binnen zeven jaar positief effecten wanneer de Floriade haar poorten opent en het project grotendeels gerealiseerd is, om het vervolgens aan de rest van de wereld te laten zien.

Helpen kun je door medeoprichter te worden en als volger van deze filosofie geregistreerd te worden, als blijk dat je de aarde beter achter wilt laten door dit voorbeeldproject. Daarbij gaan we naast de huidige sponsoring, gezamenlijk creatief voor areaaluitbreiding zorgen, door niet dwingend maar met gevoel voor een betere toekomst een gezonde hype te creëren. Maatschappelijke betrokkenheid en toekomst denken zijn hierbij de drijfveren.

Hoe kan men helpen, voorbeelden worden genoemd, maar extra creativiteit is wenselijk:
1e Inmiddels is er al meer dan 10.000 hectare zoekgebied in beeld, voor de aanleg komende zeven jaar. Hiervoor wordt een lijst en een kaart van deelprojecten aangelegd, die nog met minstens een dubbele hoeveelheid areaal aangevuld moet worden. Wie ruimte (minimale oppervlakte 250 m²) weet kan dit aanmelden, waarna beoordeeld wordt of het in aanmerking komt.

2e Door sponsoren en initiatiefnemers wordt inmiddels al voor 75 hectare klimaat adaptieve beplanting gekweekt met inzet van sociaal begeleid werken, er is veel meer nodig maar een goed begin is het halve werk.

3e Overheden kunnen projecten aanmelden en hun burgerparticipatieplicht op deze manier uitrollen. Naast deze plicht wordt op deze manier ook de duurzaamheidsdoelstelling opgekrikt om klimaatneutraal 2025-2040 in het vizier te krijgen. Binnen gemeentegrenzen ontstaat zo een kavelstructuur voor de Stelling 2.0, welke een oplossing biedt voor rendabele verschuivingen in het sociaal domein. Een startbudget komt na vijf jaar retour door het oogsten van biomassa en de hogere toeristische aantrekkelijkheid met aanverwante economie.

4e Men kan een persoon of zichzelf een aantal vierkante meters cadeau doen, waardoor kansen op een langer en gezonder leven vergroot worden. De inrichting voor 2,5 m² klimaat adaptief areaal met ideale eigenschappen kost € 10,-. Elk aandeel hierin wordt op naam geregistreerd, met daarbij de coördinaten van de te realiseren oppervlakte. Tijdens een werkzaam leven moet het realistisch zijn 100 m² in te laten richten om dit vervolgens aan de maatschappij achter te laten voor een gezonde metropool.

5e Tijdens evenementen en festivals kan men stilstaan bij de mooie dingen van het leven. Organisaties kunnen extra aandacht krijgen door deze vorm van bescherming en herstel van de aarde tijdens events op te pakken en een aandeelcertificaat met bijbehorende coördinaten te tonen.
6e Nalatenschappen voor als het leven klaar is, kunnen inhouden dat er bijvoorbeeld 100 m² voor inrichting van de Stelling 2.0 gerealiseerd kan worden. Binnen het project worden een aantal strooiakkers gepland, waar men stil kan staan bij de persoon en haar of zijn tijd.

Deze vorm van duurzame inrichting loopt achter bij zonne- en windenergie, het is tijd om een inhaalslag te maken omdat het eenvoudig werkt. Als beloning komen er minder verkeersslachtoffers en kan in de nabije toekomst iedereen langer en gezonder leven met groene energie. Bovendien bloeien deze bosschages uitbundiger, trekken vooral insecten en zangvogels aan en brengen mensen in een gezonde lucht in beweging. De wereld kan er alleen maar beter en aantrekkelijker van worden.

Zondag 22 februari om 21.05 uur komt het project in de Tegenlicht documentaire Nederland Kantelt op NPO2, waar Jan Rotmans uitweidt over kansrijke projecten.

Tegenlicht is toekomstjournalistiek. Een reeks informatieve programma’s waarin nieuwe ideeën en trends binnen de wereld van politiek, economie, maatschappij en wetenschap worden onderzocht.